1

Rumored Buzz on Quy định vạch kẻ đường màu vàng trắng

News Discuss 
– Phương pháp gạt bằng tay hoặc máy tự động cho vạch ngang và biểu tượng: Trong khoảng 2 – 5 mm. Lỗi đi sai vạch kẻ đường hay chính xác là lỗi không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Người điều https://rafaelfeavq.post-blogs.com/40878075/the-5-second-trick-for-quy-định-vạch-kẻ-đường

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story